O studijskom programu


29.05.2014. - 09:36 

Departman za arhitekturu i urbanizam ima moderan i otvoren nastavni plan i program, u jedinstvu teorije i prakse, lokalnih uticaja i svetskih trendova, baziran na kombinaciji arhitekture kao umetnosti i kao građene sredine od velikog socijalnog, ekonomskog, tehničkog, kulturnog i razvojnog značaja.

Osnovni cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno konzistentnog i upotrebljivog znanja iz oblasti arhitekture i urbanizma koje može da primeni u praksi i konstantno nadgrađuje. Nastavnim planom su predviđeni različiti kursevi – od osnovnih disciplina, preko arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, pejzažne arhitekture, unutrašnje arhitekture i dizajna, očuvanja graditeljskog nasleđa, do kurseva koji se bave specifičnijim temama. Studijski programi su usaglašeni sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja.

U okviru Departmana za arhitekturu i urbanizam, nastava se izvodi na svim nivoima akademskih studija.

Osnovne akademske studije traju četiri godine i posle odbranjenog diplomskog rada studenti stiču zvanje diplomiranog inženjera arhitekture i 240 ESPB. Studenti stiču kompetencije koje im omogućavaju korišćenje stručne literature, sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnost analize problema, sinteze rešenja i rešavanja realnih problema sa kojima se susreću u praksi, kao i nastavak školovanja ukoliko se za to opredele.

Master akademske studije omogućavaju studentima dalje usavršavanje kroz jednogodišnje studije na tri smera:

   Arhitektonsko i urbanističko projektovanje
   Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi
   Dizajn enterijera

Studenti stiču kompetencije i akademske veštine, koje uključuju razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog mišljenja, razvijanje sklonosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za samostalno obavljanje profesije. Nakon desetog semestra i odbranjenog master rada stiče se diploma master inženjera arhitekture.

Specijalističke akademske studije traju jednu i po godinu (90 ESPB). Studentima je omogućeno sticanje dodatnih znanja iz različitih oblasti arhitekture i dizajna, ovladavanje dopunskim znanjima neophodnim za profesionalni projektantski rad i sticanje čvrste metodološke osnove za bavljenjem strukom u savremenim okvirima.

Doktorske akademske studije traju tri godine. Studenti stiču kompetencije za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad, kritičko procenjivanje drugih i vođenje originalnih naučnih istraživanja koja omogućavaju razvoj novih tehnologija i doprinose opštem razvoju društva.
Kroz brojne seminare, simpozijume, kongrese, konkurse, izložbe i sportske susrete studenti stiču dodatna znanja iz ove oblasti kao i poznanstva i kontakte sa kolegama iz drugih sredina, razmenjuju se iskustva i procenjuju pojedinačne i kolektivne pozicije u okruženju.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diploma inženjera arhitekture pruža mogućnosti bavljenja različitim poslovima iz oblasti pre svega arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, izvođenjem (izgradnja i nadzor), zaštitom i obnovom starih građevina i prostora, dizajnom, komunalnim pitanjima, pejzažnim uređenjem, investicijama, upravljanjem, istorijom i teorijom kao i brojnim drugim poslovima vezanim za pitanja i probleme građene sredine. U tom smislu studije na departmanu za arhitekturu i urbanizam osposobljavaju mladog stručnjaka da arhitekturu shvati kao umetnost i umeće mišljenja, oblikovanja, građenja i unapređenja građene sredine i egzistencijalnog prostora u svim epohama i svim oblicima kulture, jednako važno kako za pojedinca tako i za grupu odnosno celu zajednicu.