БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - Обавештење о полагању другог колоквијума у школској 2017/2018 години за студенте који су пријавили поновно полагање


28.12.2017. - 13:54 
Обавештавају се студенти који су пријавили полагање испита путем колоквијума из предмета Безбедност саобраћаја у школској 2017/2018 години, да ће полагање другог колоквијума бити организовано 20.01. 2017. године у 09:00 часова, у учионици 109А. Други колоквијум могу да раде само студенти који су положили први колоквијум.