Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Обезбеђивање енергије, поред очувања животне средине, представља, не само један од централних текућих проблема данашњег света, већ и суштински фактор развоја и опстанка цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Томић др Младен
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133007
Механика 122005
Машински материјали40318
Основе рачунарства00202
Хемија у машинству20204
Техничка физика20204

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233007
Механика 222005
Инжењерске графичке комуникације42209
Изборни предмет 100007
Изборни страни језик20002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 333007
Машински елементи44009
Отпорност материјала44009
Математика 342008

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике22005
Основи механике флуида21105
Системи аутоматског управљања21014
Изборни предмет 200004
Изборни предмет 300005
Изборни предмет 400004

Година: 3, Семестар: Зимски

Термодинамика33006
Механика флуида 132107
Термоенергетска постројења31105
Обновљиви извори енергије32005
Инжењеринг енергетских система22004
Стручна пракса00033

Година: 3, Семестар: Летњи

Основи процесне технике32015
Основе преноса топлоте32017
Мерење и регулисање22005
Струјне машине42017
Пумпне и компресорске станице33006

Година: 4, Семестар: Зимски

Грејање, вентилација и климатизација41218
Котловска постројења41218
Изборни предмет 500007
Изборни предмет 600004

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 700007
Изборни предмет 800006
Изборни предмет 900007
Изборни предмет 1000006
Завршни - дипломски рад00067