Мастер академске студије / / Архитектура / Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града
Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Урбанистичко пројектовање комплексних програма220026
Теорија и критика урбане средине220026
Изборна позиција 1220016
Изборна позиција 2220005
Изборна позиција 3220004
Стручна пракса 1000042

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 4320015
Изборна позиција 5220014
Стручна пракса 2000022
Мастер рад - студијско истраживачки рад00012010
Мастер рад - израда и одбрана мастер рада0000510
 Документа