Припремна настава - Архитектура - зимски семестар


17.10.2016. - 08:17 

Основне академске студије: Архитектура
Департман за архитектуру и урбанизам припреме за полагање пријемног испита за школску 2017/18. годину  

Припремни часови за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије архитектуре организовани су на Департману за архитектуру и урбанизам, а наставу држе запослени професори. Курс је осмишљен као припрема за полагање пријемног испита и као припремна година која треба да омогући кандидатима да стекну знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке дисциплине. Кандидатима ове припреме треба да помогну у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са више успеха полагали пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану. Питања на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из задате литературе.

Области из којих се одржава припремна настава и из којих ће бити питања на пријемном испиту су следеће:
1. Архитектонско пројектовање;
2. Урбанизам;
3. Математика, геометрија и рачунари;
4. Савремена архитектура, историја и теорија;
5. Уметност и дизајн у архитектури.

Часови припрема у зимском семестру почињу 22. октобра 2016. године и одвијаће се сваке суботе у термину од 10 до 13 часова у амфитеатру AH1b на IV спрату наставног блока Факултета техничких наука, на Департману за архитектуру и урбанизам.
У зимском семестру (22. октобра – 4. фебруара) планирано је 12 наставних јединица.

Припремна настава ће се одвијати и у летњем семестру, уз нове теме и предаваче.

Цене похађања припремне наставе су следеће:
Један долазак 3.000,00 дин
Месец дана (4 доласка) 9.200,00 дин
Зимски семестар (12 долазака) 20.000,00 дин
Кандидати уплату могу извршити у свакој пошти, банци, Управи за јавна плаћања или преко фирми и предузећа чији су стипендисти на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
Позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура
Кандидати морају донети и показати доказ о уплати курса на почетак часа, због чега се саветује да дођу 15 минута раније.

ПРИПРЕМЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА, који зависи од стварних резултата и способности кандидата које покажу на пријемном испиту. Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

Литература за полагање пријемног испита је следећа:
Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд
Општа култура:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
3. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
4. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

Број телефона који можете позвати за више информација о припремној настави је 021/485-2465.