Упис кандидата који су положили пријемни испит на другом факултету


10.07.2017. - 10:40 

На студијским програмима на којима је остало слободних места могу се уписати и лица која су на неком другом факултету полагали одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (освојених на пријемном испиту минимално 14 бодова). Упис таквих кандидата ће се обавити од 10. до 14. јула 2017. године.

Број слободних места по студијским програмима можете пратити на сервису https://prijemni.ftn.uns.ac.rs/
Детаље Конкурса можете погледати на сајту у делу УПИС-а.