Припремна настава за Архитектуру и урбанизам за упис у школску 2018/19. годину


13.10.2017. - 10:01 

Департман за Архитектуру и урбанизам објављује распоред припремне наставе за полагање пријемног испита за упис на Студијски програм Архитектура и урбанизам.

Припремни часови за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије архитектуре организовани су на Департману за архитектуру и урбанизам, а наставу држе запослени професори. Курс је осмишљен као припрема за полагање пријемног испита и као припремна година која треба да омогући кандидатима да стекну знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке дисциплине.
Кандидатима ове припреме треба да помогну у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са више успеха полагали пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану. Питања на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из задате литературе.

Области из којих се одржава припремна настава и из којих ће бити питања на пријемном испиту су следеће:
1. Архитектонско пројектовање;
2. Урбанизам;
3. Геометрија и рачунари;
4. Савремена архитектура, историја и теорија;
5. Уметност и дизајн у архитектури.

Часови припрема у зимском семестру почињу 21. октобра 2017. године и одвијаће се суботом у термину од 10 до 13 часова у амфитеатру АХ1б на IV спрату наставног блока Факултета техничких наука, на Департману за архитектуру и урбанизам. У зимском семестру (21. октобра – 3. фебруара) планирано је 13 наставних јединица. Нерадне суботе биће 11. новембар и 30. децембар 2017. године и 06. јануар 2018. године.

Припремна настава ће се одвијати и у летњем семестру (17. фебруара – 26. маја), уз нове теме и предаваче.


Цене похађања припремне наставе су следеће:
Један долазак 3.000,00 дин
Месец дана (4 доласка) 9.200,00 дин
Летњи семестар (13 долазака) 30.000,00 дин
Кандидати уплату могу извршити у свакој пошти, банци, Управи за јавна плаћања или преко фирми и предузећа чији су стипендисти на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура

Кандидати морају донети и показати доказ о уплати курса на почетак часа, због чега се саветује да дођу 15 минута раније.
ПРИПРЕМЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА, који зависи од стварних резултата и способности кандидата које покажу на пријемном испиту.
Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
3. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
4. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.