Припремна настава за пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ


03.01.2018. - 11:44 

Факултет техничких наука у наредном периоду организоваће припремну наставу за пријемни испит из математике.

Предавања ће држати професори и асистенти Катедре за математику Факултета техничких наука. Биће поновљено средњешколско градиво са посебним нагласком на области које су потребне за полагање пријемног испита и лакше праћење факултетских предавања.

Настава ће бити држана суботом у обиму од 40 часова (10 субота по 4 часа).

Постоје 2 термина почетка курса:

03. фебруар, у 12,00 часова у холу ФТН испред Библиотеке

03. март, у 12,00 часова у холу ФТН испред Библиотеке

У јуну ће бити одржани додатни курсеви у зависности од интересовања. Такође, последње недеље пред пријемни испит, биће одржани курсеви понављања градива са фондом од 20 часова. Информације о терминима одржавања курсева у јуну, биће накнадно објављене.

Цена курса је 12.500,00 дин.

Уплатницу попунити као што је доле назначено и предати професору на почетку курса.

Подаци за уплатницу:

Сврха уплате: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Прималац: ФТН (МАТЕМАТИКА); НОВИ САД, ТРГ Д. ОБРАДОВИЋА 6
Шифра плаћања: 189
Рачун примаоца: 840-1710666-12
Модел: 97
Позив на број: 3905301005

За додатне информације можете се информисати од 8,00 до 13,00 часова, на бројеве телефона 021/6350-770 или 021/485-2280 (секретарица Лела).