Припреме за пријемни испит из математике: УБРЗАНИ и ЕКСПРЕСНИ курс


07.05.2018. - 12:16 

Факултет техничких наука у наредном периоду организоваће припремну наставу из математике за струке на ФТН које имају пријемни испит из математике.

Предавања ће држати професори и асистенти Катедре за математику Факултета техничких наука. Биће поновљено средњошколско градиво са посебним нагласком на области које су потребне за полагање пријемног испита и лакше праћење факултетских предавања.

УБРЗАНИ КУРС - Настава ће бити држана 10 УЗАСТОПНИХ ДАНА, по 4 часа (укупно 40 часова)

Почетни термин курса је петак, 15. јун, у 12,00 часова у холу ФТН испред Библиотеке.

Курс ће се одржати, уколико буде пријављено више од 15 ученика, што значи да НЕ ТРЕБА вршити уплате ПРЕ него што курс почне.

Цена курса је 12.500,00 динара за 40 часова.


ЕКСПРЕСНИ КУРС - Настава ће бити држана у току 4 дана, у обиму од 20 часова, по 5 часова дневно

Почетни термин курса је среда, 20. јун, у 12,00 часова у холу ФТН испред Библиотеке.

Цена курса је 6.200,00 динара за 20 часова.


Курс ће се одржати, уколико буде пријављено више од 15 ученика, што значи да НЕ ТРЕБА вршити уплате ПРЕ него што курс почне.

Уплатницу попунити као што је доле назначено и предати професору.

За све информације обратите се на телефон (6350-770 или 485-2280) или лично на ФТН, соба 113 (Ф-блок) од 8,00 до 13,00 часова, (секретарица Лела).

Подаци за уплатницу:
Сврха уплате: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Прималац: ФТН (МАТЕМАТИКА); НОВИ САД, ТРГ Д. ОБРАДОВИЋА 6
Шифра плаћања: 189
Рачун примаоца: 840-1710666-12
Модел: 97
Позив на број: 3905301005