Бесплатна школарина за мастер студије на иновираном програму Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара 2018/2019


08.06.2018. - 09:31 

Факултет техничких наука расписао је Конкурс за упис студената мастер академских студија на иновираном студијском програму Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.

Студијски програм се већ другу годину реализује у оквиру ERASMUS+ пројекта Knowledge FOr Resilient soCiEty (K-FORCE) чији је циљ да се кроз образовање ојача капацитет у области Управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара у Србији, Босни и Херцеговини и Албанији.

Сви студенти који упишу овај студијски програм у школској 2018/2019. години биће ослобођени плаћања трошкова школарине.

Иновирани мастер програм Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара - мастер академске студије вреде 60-61 бодова, трају једну годину и чини их пет обавезних и шест изборних предмета. Студије су интердисциплинарне, претежно у области техничких наука и стиче се звање: мастер инжењер управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.

Мобилност студената - сарадња са универзитетима на Балкану – специјална мобилност у оквиру пројекта „Knowledge FOr Resilient soCiEty (K-FORCE)“.

Током студирања, студенти ће имати могућност да проведу семестар (пет месеци) на Универзитету у Тузли, Универзитету у Бањој Луци, Универзитету у Тирани или Епока Универзитету у Тирани. Трошкови пута и боравка су обезбеђени буџетом пројекта.

Конкурс за мобилност ће бити објављен одмах након завршеног уписа на студије. За студирање у Албанији потребно је добро познавање енглеског језика.


Услов за упис

Могућност да се пријаве на конкурс имају кандидати који су завршили најмање четворогодишње академске студије (минимално 240 ЕСПБ) из одговарајућих области.

Детаљан опис, план студијског програма и Конкурс можете пронаћи у наставку:
Опис студијског програма Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
План студијског програма Управљање ризиком од катастрофалних дагађаја и пожара
Конкурс (мастер академске студије)