Припремна настава за пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ (за 2019. годину)


21.01.2019. - 08:45 

Факултет техничких наука (ФТН) у наредном периоду организоваће припремну наставу за пријемни испит из математике.
Предавања ће држати професори и асистенти Катедре за математику Факултета техничких наука. Биће поновљено средњешколско градиво са посебним нагласком на области које су потребне за полагање пријемног испита и лакше праћење факултетских предавања.

У зависности од врсте пријемног испита, постоји:

Група  “А” – (на пријемном испиту полажу само математику) -  П1, П2, П9
Група “Б” – (на пријемном испиту полажу  математика и тест склоности)  - П3, П4, П5, П6


ГРУПА  “А”

Постоје 2 термина почетка курса за групу “А”:

02. фебруар 2019., у 12.00 часова у холу ФТН испред Библиотеке
02. март 2019., у 12.00 часова у холу ФТН испред Библиотеке


У јуну ће бити одржани додатни курсеви у зависности од интересовања. Такође, последње недеље пред пријемни испит, биће одржани курсеви понављања градива са фондом од 20 часова. Информације о терминима одржавања курсева у јуну, биће накнадно објављене.


ГРУПА  “Б”

У јуну последње недеље пред пријемни испит, биће одржан курс са фондом од 20 часова.

Цена:
- курс "А" који траје 40 часова  је 13.800,00 дин., а
- курс "Б" који траје 20 часова 8.000 дин.


Уплатницу попунити као што је доле назначено и предати професору на почетку курса.

Подаци за уплатницу:

Сврха уплате: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Прималац: ФТН (МАТЕМАТИКА); НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6
Шифра плаћања: 189
Рачун примаоца: 840-1710666-12
Модел: 97
Позив на број: 3905301005

За додатне информације можете се информисати од 8.00 до 13.00 часова, на бројеве телефона 021/6350-770 или 021/485-2280 (секретарица Лела).