Припремна настава за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн


21.01.2019. - 13:43 

Курс припремне наставе за полагање пријемног испита за упис на студијски програм основних академских студија Сценска архитектура, техника и дизајн биће организован у периоду фебруар-мај 2019. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Први час припремне наставе биће одржан 23. фебруара 2019. Током јуна 2019. године биће организован интензивни курс припремне наставе. Припремна настава обухвата два дела: тематска предавања, током којих ће кандидати бити у прилици да упознају различите области сценског дизајна, и практични део, у оквиру којег ће се на креативан начин бавити перцепцијом и презентацијама простора.

Распоред предавања можете видети ОВДЕ.

Цена припремне наставе за студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн износи:
1 долазак – 1.500,00 динара
4 доласка – 4.000,00 динара
12 долазака – 11.000,00 динара

Први долазак је бесплатан.

Један долазак подразумева присуство на Тематским предавањима и Перцепцији и презентацији простора.

Уплата трошкова припремне наставе може се извршити у свакој пошти, банци, Управи за јавна плаћања или преко фирми и предузећа чији су кандидати стипендисти, на рачун:

Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
Позив на број: 6703203306
Сврха плаћања: припремни часови – Сценска архитектура, техника и дизајн
прималац: ФТН, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад

Сврха припремне наставе је да кандидатима омогући проширивање знања и искустава, како би што успешније положили пријемни испит на студијском програму Сценска архитектура, техника и дизајн. Припремна настава, међутим, није у вези са коначним оцењивањем на пријемном испиту, што значи да похађање припремне наставе не значи директно обезбеђивање пријема, већ тај успех зависи од стварних резултата које ће кандидат остварити на датом испиту.

Више информација на:
тел: +381 21 485 2471
е-пошта: scenskidizajn@uns.ac.rs
www.scen.uns.ac.rs