НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА - ВАЖНА НАПОМЕНА


10.05.2021. - 08:54 

Признавање стране школске исправе у основном и средњем образовању и васпитању

Влада Републике Србије 06. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је Агенцију за квалификације.
Поступак за признавање страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почев од 05. априла 2019. године, подноси се Агенцији за квалификације, која се налази на адреси: Београд, Ул. Мајке Јевросиме број 51.

Све додатне информације можете добити на mail адреси: agencija@azk.gov.rs или
путем телефона +381 11 3345 740 радним данима од 12-14 часова.