Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на студијски програм АРХИТЕКТУРА - школска 2020/21. година


30.09.2019. - 13:18 

Припремни часови за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије архитектуре организовани су на Департману за архитектуру и урбанизам и почињу 12. октобра 2019. године.

Курс је осмишљен као припрема за полагање пријемног испита и као припремна година студија, а наставу држе запослени професори. Циљ је да кроз предавања кандидати стекну знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке дисциплине.

Кандидатима ове припреме треба да помогну у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са што више успеха полагали пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану. Питања на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из задате литературе.

Области из којих се одржава припремна настава и из којих ће бити питања на пријемном испиту су следеће:
1. Архитектонско пројектовање;
2. Урбанизам;
3. Геометрија и рачунари;
4. Савремена архитектура, историја и теорија;
5. Уметност и дизајн у архитектури.

Часови припрема у зимском семестру почињу 12. октобра 2019. године и одвијаће се суботом у термину од 10 до 13 часова у амфитеатру АХ1б на IV спрату наставног блока Факултета техничких наука, на Департману за архитектуру и урбанизам. У зимском семестру (12. октобра 2019 – 25. јануара 2020. године) планирано је 14 наставних јединица. Нерадне суботе биће 04. и 11. јануар 2020. године.

Припремна настава ће се одвијати и у летњем семестру (22. фебруара – 06. јуна 2020. године), уз нове теме и предаваче кроз 14 нових наставних јединица.  Нерадне суботе у летњем семестру ће бити 18. април и 2. мај 2020. године.

Цене похађања припремне наставе су следеће:
Један долазак (уплата за једну суботу) 3.500,00 дин
Месец дана (уплата за 4 доласка) 12.000,00 дин
Један семестар (уплата за свих 14 долазака) 35.000,00 дин
Кандидати уплату могу извршити у свакој пошти, банци, Управи за јавна плаћања или преко фирми и предузећа чији су стипендисти на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура

Кандидати морају донети и показати доказ о уплати курса на почетак часа, због чега се саветује да дођу 15 минута раније.
ПРИПРЕМЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА, који зависи од стварних резултата и способности кандидата које покажу на пријемном испиту. Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018.г.), Завод за уџбенике, Београд
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд
9. Цветковић Владимир, Цекић Ненад, Савић Миле, Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике, Београд
10. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике, Београд, 1999.
11. Пушић Љубинко, Град, друштво, простор - Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
12. Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика,  Београд
13. Умберто Еко, Историја лепоте, Плато, Београд