ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - измена полагања пријемног испита


27.02.2021. - 18:48 

Измена начина полагања пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија односи се на следеће студијске програме:

1.
Инжењерство заштите животне средине,
Инжењерство заштите на раду,
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

ПОЛАГАЋЕ СЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ П3 - МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ (5 задатака из математике, 5 логичких задатака).


2.
Архитектура

Пријемни испит ће трајати 3 сата и састојаће се од 60 питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика (Геометрија); Рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија уметности; Дизајн у архитектури као и области из средњошколских уџбеника и књига које су наведене у објављеном попису литературе.