Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на студијски програм Архитектура


06.10.2021. - 14:07 

Припремни часови за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије архитектуре организовани су на Департману за архитектуру и урбанизам, а наставу држе запослени професори. Курс је осмишљен као припрема за полагање пријемног испита и као припремна година студија. Циљ је да кроз предавања и радионице кандидати стекну знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке дисциплине.
Ове припреме треба да помогну кандидатима у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са што више успеха положили пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану. Питања и задаци на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из задате литературе.

ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА.

Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

Области из којих се одржава припремна настава и из којих ће бити питања на пријемном испиту су следеће:
1. Архитектонска анализа/архитектонско пројектовање
2. Урбанистичка анализа/урбанистичко пројектовање
3. Ентеријер
4. Историја архитектуре
5. Теорије и интерпретације архитектонског и урбанистичког простора
6. Геометрија и просторна оријентација
7. Историја уметности
8. Општа култура

Часови припрема у зимском семестру одржаваћесе суботом у термину од 10 до 13 часова, on-line преко MS Teams апликације. Први час почиње 23. октобра 2021. године. У зимском семестру (23. октобар 2021. – 05. фебруара 2022. године) планирано је 15 наставних јединица. Нерадна субота биће 01. јануар 2022. године.

Цене похађања припремне наставе у зимском семестру:
Један долазак (уплата за једну суботу) 3.500,00 дин
Месец дана (уплата за 4 предавања) 12.000,00 дин
Зимски семестар (уплата за свих 15 предавања) 40.000,00 дин


Кандидати уплату могу извршити на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура

Инструкције за уплату из иностранства:
Износи из иностранства морају бити уплаћени у валути EUR:
Један долазак (једна субота): 30 EUR
Месец дана (4 предавања): 100 EUR
Летњи семестар (свих 15 предавања): 340 EUR
При уплати је обавезно навести уз приложене инструкције и позив на број: 110320
и сврха уплате: припремни часови - Архитектура.

Трошкове банкарских провизија и трансакције плаћа уплатилац, што је важно напоменути при уплати у банци. Инструкције за уплату у EUR се налазе у прилогу вести.

Моле се сви заинтересовани кандидати да због on-line одвијања наставе доказ о уплати (скениран или фотографисан) пошаљу на e-mail: arhitekturapripreme@gmail.com најкасније у уторак до 10:00  часова пред термин када желе да се укључе на курс, како би на e-mail добили инструкције и приступни линк за on-line праћење предавања. Укључивање у курс је могуће било које недеље у току трајања семестра, али је неопходно пријавити се најкасније до уторка у 10:00 пред жељени термин слушања, јер у супротном неће бити могуће технички припремити потребни налог за праћење часа.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Архитектура:
1. Ранко Радовић, Антологија кућа (са два DVD-а), 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2016.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018.г.), Завод за уџбенике, Београд
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд
9. Цветковић Владимир, Цекић Ненад, Савић Миле, Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике, Београд
10. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике, Београд, 1999.
11. Пушић Љубинко, Град, друштво, простор - Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
12. Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика, Београд
13. Умберто Еко, Историја лепоте, Плато, Београд