МАСТЕР СТРУКОВНЕ студије на ФТН


02.09.2022. - 08:08 

Препознајући потребе привреде, Факултет техничких наука организује наставу на три акредитована студијска програма МАСТЕР СТРУКОВНИХ студија (МСС).

МСС студијски програми на ФТН јесу:
- Електротехника (два смера): Електроенергетика – дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима и  Информационо-комуникационе технологије
- Производно машинство
- Инжењерски менаџмент MBA


Основне карактеристике МСС:
• Настава је прилагођена ЗАПОСЛЕНИМ кандидатима.
• Право уписа имају кандидати који су завршили АКАДЕМСКЕ или СТРУКОВНЕ студије и стекли су најмање 180 ЕСПБ.
• Припадају II нивоу студија, стиче се 7.1 степен стручне спреме НОКС.
• Трајање студија: 2 године.
• Обим студија: 120 ЕСПБ.
• Омогућавају добијање одговарајућих ЛИЦЕНЦИ Инжењерске коморе Србије за пројектовање и извођење радова.

Више о појединачним МСС студијским програмима можете пронаћи на горе наведеним линковима, као и директним контактирањем студентске службе, односно руководилаца/координатора:

• МСС – Електротехника
о Студентска служба: +381 21 485 2420, jasnaandjelic@uns.ac.rs
о МСС – Електроенергетика – Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима, проф. др Драган Милићевић, +381 63 102 8114, milicevd@uns.ac.rs
о МСС – Информационо-комуникационе технологије, мр Дејан Немец, +381 64 208 5858, denem@uns.ac.rs , www.nkt.uns.ac.rs


• МСС – Производно машинство
о Студентска служба: +381 21 485 2418, ljiljanamoraca@uns.ac.rs
о Проф. др Дејан Лукић, +381 69 504 8311, lukicd@uns.ac.rs, www.dpm.ftn.uns.ac.rs


• МСС – Инжењерски менаџмент МБА (10 области)
о Студентска служба: +381 21 485 2230, spasicb@uns.ac.rs
о Проф. др Бојан Лалић, +381 21 485 2163, blalic@uns.ac.rs