Нови термин припремне настава за упис на Графичко инжењерство и дизајн


24.03.2023. - 10:24 

Због интересовања за манифестацију Дан отворених врата на Факултету техничких наука 01.04.2023. обавештавамо да се почетак припремних часова за полагање дела пријемног испита провера склоности (другог дела пријемног испита) на студијском програму Графичко инжењерство и дизајн у другом циклусу помера са 01.04.2023. на 22.04.2023. Тиме ће завршетак овог циклуса припремне наставе бити 03.06.2023.

Такође, пријава за други циклус је продужена до 18. 04. 2023. године.

Тематске области које ће се обрађивати на часовима припремне наставе биће из унапред задате литературе и то су оне тематске области које покривају домен питања у делу пријемног испита провера склоности. Списак поменуте литературе је доступан на сајту факултета.

Врло је важно да напоменемо да похађање припремне наставе ни у ком случају није нити обезбеђење нити гаранција уписа.

Припремна настава ће се се одржати у трајању од 28 школских часова. Одржавање наставе планирано је  суботама од 10:00 до 13:30 часова (блок од 4 школска часа са паузама), он-лине, преко MS Teams апликације.

Цена похађања припремне наставе као и у првом циклусу износи 10.000,00 дин по кандидату.

Сви заинтересовани кандидати доказ о уплати (са именом полазника и e-mail адресом), скениран или фотографисан,могу посалти до 18. 04. 2023. на e-mail: grid.pripremna.nastava@gmail.com.

На e-mail наведен на уплатници кандидати ће добити инструкције и приступни линк за онлине праћење предавања.
________________________________
Кандидати уплату могу извршити на следећи рачун:

Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број:  8105501005
сврха уплате: припремни часови за полагање дела пријемног испита провера склоности - ГРИД
прималац: ФТН, Нови Сад, смер ГРИД
________________________________
Инструкције за уплату из иностранства:

Износи из иностранства морају бити уплаћени у валути ЕУР: 85 еура
При уплати је обавезно навести уз приложене инструкције дате у наставку и позив на број као и сврху уплате: припремни часови за полагање дела пријемног испита провера склоности – ГРИД 8105501005
Инструкције за уплату у банци
Трошкове банкарских провизија и трансакције плаћа уплатилац, што је важно напоменути при уплати у банци.
________________________________

За све додатне информације можете се информисати од 8 до 14 часова, на број телефона + 381 21 485-2623 или на маил адресу dedijer@uns.ac.rs.