Објављене ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ


29.06.2023. - 13:06 

Факултет техничких наука објавио је прелимарне ранг листе кандидата који су полагали пријемне испите за упис на ФТН за школску 2023/24. годину.

Прелимирна ранг листа се може погледати на сервису пријемних испита: prijemni.ftn.uns.ac.rs

Приговор на број остварених бодова на пријемном испиту, регуларност поступка утврђеног конкурсом или регуларност пријемног испита подноси се након изласка прелиминарне ранг листе путем web-сервиса за пријем кандидата http://prijemni.ftn.uns.ac.rs, најкасније 02. 07. 2023. године до 20:00 часова.

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење најкасније до 03. 07. 2023. год. у 12:00 часова. Одлуку декана кандидати могу видети на web-сервису за пријем кандидата.
Подношење приговора и њихово решавање врши се у стриктно одређеним временским терминима. Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено поднети приговори неће уважавати.

Списак потребне документације за упис можете погледати ОВДЕ.