Предмет: Прибори (06 - P306)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областМетрологија, квалитет,еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за производно машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Циљ предмета представља овладавање знањима у областима избора, прорачуна и експлоатације прибора, која омогућавају студенту самостално извођење наведених поступака у пракси. Циљ предмета је да дипломирани инжењер стекне компетенције за примену напредних алата за управљање приборима.
Студенти ће бити оспособљени за самосталан избор, прорачун и експлоатацију прибора. Студенти стичу компетенције за дефинисање стратегија управљања приборима у различитим процесима инжењерства.
Опште о приборима. Појам, место и улога прибора. Концепције прибора, њихове карактеристике и примена. Основни елементи прибора - елементи за позиционирање, елементи за стезање, елементи тела прибора, елементи за вођење алата, елементи за подешавање положаја алата, елементи за везу, остали елементи прибора (елементи за премошћавање висинских и дужинских растојања, елементи за манипулацију са прибором, елементи за позиционирање прибора на машини, сигурносни елементи, транслаторни елементи, обртни елементи). Утицајни фактори, основна правила и ток у пројектовању прибора. Механизација и аутоматизација прибора. Избор, примена и експлоатација прибора. Универзални прибори. Прибори за групну технологију. Модуларни прибори. Фазно измењиви прибори. Прибори за монтажу. Прибори за демонтажу. Прибори у метрологији и контроли квалитета. Прибори за координатне мерне машине. Прибори за заваривање. Прибори за спајање. Прибори за адитивну производњу. Прибори за руковање. Прибори за прецизно инжењерство. Прибори у флексибилним производним системима. Прибори у медицини и стоматологији.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ходолич, Ј.; Вукелић, Ђ.Прибори2008Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Тановић, Љ.; Јовичић, М.Алати и прибори - пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора2005Машински факултет - БеоградСрпски језик
Тадић, Б.Специјални стезни прибори - збирка решених задатака2002Машински факултет у КрагујевцуСрпски језик
Campbell, P.D.Q. Basic Fixture Design1994Industrial Press Inc.Енглески
Hoffman, E. G.Jig and fixture design2004Cengage LearningЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вукелић др Ђорђе
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Шокац др Марио
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Сантоши др Жељко
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Штрбац др Бранко
Доцент

Лабораторијске вежбе