Pripreme za prijemni ispit iz MATEMATIKE - 40 časova


30.04.2019. - 08:29

Fakultet tehničkih nauka (FTN) u narednom periodu organizovaće pripremnu nastavu iz matematike za struke na FTN koje imaju prijemni ispit iz matematike.

Predavanja će držati profesori i asistenti Katedre za matematiku Fakulteta tehničkih nauka. Biće ponovljeno srednjoškolsko gradivo sa posebnim naglaskom na oblasti koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita i lakše praćenje fakultetskih predavanja.

Nastava će biti držana 10 UZASTOPNIH DANA, po 4 časa (ukupno 40 časova).

Početni termin kursa je:

subota, 15. jun, u 12.00 časova u holu FTN ispred Biblioteke.

Cena kursa je 13.800,00 dinara za 40 časova.


Uplatnicu popuniti kao što je dole naznačeno i predati profesoru na početku kursa.

Za sve informacije obratite se na telefon (6350-770) ili 485-2280 ili lično na FTN, soba 113 (F-blok) od 8.00 do 13.00 časova (sekretarica Lela).

Podaci za uplatnicu:
Svrha uplate: PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI IZ MATEMATIKE
Primalac: FTN (MATEMATIKA); Novi Sad, Trg D. Obradovića 6
Šifra plaćanja: 189
Račun primaoca: 840-1710666-12
Model: 97
Poziv na broj: 3905301005