Predmet: Teorija električnih kola (17 - E128F)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Obezbediti opšti uvid u osnovne koncepte teorije električnih kola, kao i algoritamske postupke za analizu linearnih vremenski nepromenjivih RLC električnih kola u vremenskom i kompleksnom domenu.
Student koji uspešno završi predmet steći će uvid u osnovne koncepte teorije električnih kola, uključujući: a) razumevanje ponašanja elemenata električnih kola i različitih načina njihovog povezivanja, b) pregled osnovnih kvalitativnih svojstava električnih kola, c) algoritamske postupke za analizu linearnih vremenski nepromenjivih RLC električnih kola u vremenskom i kompleksnom domenu i d) modelovanje, simulaciju i rešavanje na računaru linearnih vremenski nepromenjivih RLC električnih kola sa koncentrisanim i raspodeljenim parametrima u vremenskom i kompleksnom domenu.
Fundamentalni aspekti elektricnih kola. Klasifikacija elemenata kola i topologija kola. Elementi sa koncentrisanim i raspodeljenim parametrima (vodovi). Analiza linearnih vremenski nepromenjivih (LVN) rezistivnih kola i mreža. Analiza LVN RLC kola i mreža sa koncentrisanim i raspodeljeni parametrima u vremenskom i kompleksnom domenu. Teoreme električnih kola.
Predavanja. Računarske vežbe. Auditorne vežbe. Konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Reljin, B.Teorija električnih kola I1995Nauka, BeogradSrpski jezik
Reljin, B.Teorija električnih kola II1995Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Dautović, StanišaRačunarske vežbe iz teorije električnih kola2007SkriptaSrpski jezik
Milić MirkoTeorija električnih kola, zbirka rešenih problema1990Naučna knjigaSrpski jezik
Nilsson, J.W., Reidel, S.A.Electric Circuits2001Prentice HallEngleski
Chua, L.O., Desoer, C.A., Kuh, E.S.Linear and Nonlinear Circuits1987McGraw-Hill Book CompanyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dautović dr Staniša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tešović Dragana
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dautović dr Staniša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bratić Stojanka
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tanović Anja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pilipović Nebojša
Asistent

Računarske vežbe