Na funkciji: Prodekan za investicije


ZvanjeOdDo
prof. dr Srđan KolakovićRedovni profesor01.10.2012.Fakultet tehničkih nauka20121001