На функцији: Шеф катедре


Звање Од До
проф. др Миодраг Хаџистевић Редовни професор 01.10.2018. Катедра за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко - инжењерске аспекте 20181001