Основне информације

Ниво студија
Основне струковне студије


Звање које се стиче
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Студијске групе
Електроенергетика и обновљиви извори електричне енергије
Електроника и телекомуникације

 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика44009
Физика31207
Основи електротехнике33007
Основи машинства (маш. елем. и матер.)23005
Енглески језик - основни20002

Година: 1, Семестар: Летњи

Основи енергетике33007
Основи електронике32107
Основи телекомуникација31207
Развојни алати у електротехници30307
Лабораторија из електричних мерења10122
 Документа