Predmet: Mehanika fluida 1 (17 - M3312)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 15.02.2008..


Predmeti kojima je preduslov predmet Mehanika fluida 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Termoenergetika i transformacije energijedada
Cilj predmeta je sticanje znanja, kompetencija i akademskih veština studenata o dinamici idealnog i viskoznog fluida. Predmetom se predviđa razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u domenu rešavanja strujnih problema. Takođe je planiramo i postizanje sposobnosti za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti mehanike fluida.
Osposobljenost za rešavanje konkretnih problema iz oblasti strujanja idealnog i viskoznog fluida. Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa pri rešavanju konkretnih problema iz oblasti mehanike fluida. Osposobljenost studenata za rad sa modernim tehnikama merenja fluidnih veličina, primenu zakonitosti na rešavanje problema. Studenti će takođe biti upoznati sa informaciono-komunikacionim tehnologijama u oblasti mehanike fluida.
Kinematika fluida i naponsko stanje. Potencijalno strujanje. Jednačina o promeni količine kretanja. Strujanje kompresibilnog fluida. Dinamika viskoznog fluida. Granični sloj. Otpori kojima fluid dejstvuje na telo. Teorija sličnosti i dimenzijska analiza.
Nastava se izvodi pomoću savremenih stredstava (sva predavanja urađena su u Power Pointu), ali i na klasičan način pomoću krede i table. Postoji niz filmova iz mehanike fluida koji se prikazuju studentima, ali i daju za domaći da se pogledaju. Kad je moguće na nastavu se donose i objekti vezani za nastavnu jedinicu (cevni elementi, merila).Vežbe su podeljene na računske (10 nedelja) i laboratorijske (5 nedelja). Računske vežbe prate nastavu i na njima se rešavaju ispitni problemi na tabli uz postepeno izvođenje rezultata. Na laboratorijskim vežbama izvode se eksperimenti uz učešće studenata, dobijeni rezultati merenja se koriste za dobijanje krajnjih rezultata i crtanje grafika. Studenti za domaći moraju da završe vežbe, da bi na sledećim laboratorijskim vežbama odbranili svoje rezultate i dobili potvrdu za to.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bukurov, M., Bikić, S.Mehanika fluida : knjiga druga : strujanje fluida2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, Ž.Mehanika fluida1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Cvijanović, P.Predavanja iz mehanike fluida sa karakterističnim primerima1997Stylos, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, M., Todorović, B., Bikić, S.Zbirka zadataka iz mehanike fluida 12013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, M., Bikić, S., Todorović, B., Marković, B.Praktikum iz mehanike fluida2014Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada2.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bukurov dr Maša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živkov Andreja
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Oluški Nikola
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Živkov Andreja
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Oluški Nikola
Asistent

Laboratorijske vežbe