Примењено софтверско инжењерство


28.05.2014. - 10:19 

Студије примењеног софтверског инжењерства на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације Факултета техничких наука у Новом Саду су засноване на најбољим искуствима најпрестижнијих светских универзитета (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Наставни план је конципиран тако да прати најсавременије тенденције у рачунарству (посебно у софтверском инжењерству), ради њихове примене у развоју комплексних софтверских система примењивих на различите индустрије.
Студије су подељене на три степена.

Основне академске студије омогућују стицање звања дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства и трају четири године (240 ЕСПБ). Прве три године су заједничке, док у четвртој години изборни предмети дозвољавају студентима да своје студије обликују у складу са својим опредељењима и интересовањима.

Мастер академске студије омогућују стицање звања мастер инжењер електротехнике и рачунарства и трају једну годину (60 ЕСПБ). Сви предмети су изборни, ради специјализације и продубљивања знања у жељеном смеру.

Завршетком мастер студије студенти имају директну проходност на студијски програм докторских академских студија Енергетика, електроника и телекомуникације, чијим завршетком стичу звање доктор наука електротехнике и рачунарства. Избором предмета докторских студија, студенти могу остати у области примењеног софтверског инжењеринга.

У току студија на студијском програму примењеног софтверског инжењеринга, предвиђено је да студенти, посредством стручне праксе и укључивања у најпрестижније софтверске пројекте домаћих и страних експерата, добију прилику да примењују и оплемењују стечена знања и да брзо стручно сазревају. На тај начин студенти могу да овладају најсавременијим софтверским алатима и технологијама, да раде на најмодернијој опреми и да сарађују са стручњацима водећих светских компанија у области инфраструктурног софтвера (Microsoft, IBM, Google, Amazon, Schneider Electric).

Студенти примењеног софтверског инжењерства имају прилику да истражују комплексне проблеме софтверског инжењерства, cybersecurity, изазове софтвера у реалном времену, софтвер у облаку, да креирају и тестирају иновативне технологије и упознају се са комплетним животним циклусом једног софтверског производа, од идеје, преко дизајна, имплементације, верификације, тестирања, пуштања у рад и подршке.