Примењено софтверско инжењерство


28.05.2014. - 10:19 

Студије примењеног софтверског инжењерства на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације Факултета техничких наука у Новом Саду су засноване на најбољим искуствима најпрестижнијих светских универзитета (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Наставни план је конципиран тако да прати најсавременије тенденције у рачунарству (посебно у софтверском инжењерству), односно у електроенергетици, ради њихове примене у развоју софтвера за подршку електроенергетских система. Студије су подељене на три степена.

Основне академске студије омогућују стицање звања дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства и трају четири године (240 ЕСПБ). Прве три године су заједничке, док у четвртој години изборни предмети дозвољавају студентима да своје студије обликују у складу са својим опредељењима и интересовањима.

Мастер академске студије омогућују стицање звања мастер инжењер електротехнике и рачунарства и трају једну годину (60 ЕСПБ). Сви предмети су изборни, ради специјализације и продубљивања знања у жељеном смеру.

Завршетком мастер студије студенти имају директну проходност на студијски програм докторских академских студија Енергетика, електроника и телекомуникације, чијим завршетком стичу звање доктор наука електротехнике и рачунарства. Избором предмета докторских студија, студенти могу остати у области примењеног софтверског инжењеринга.

У току студија на студијском програму примењеног софтверског инжењеринга, предвиђено је да студенти, посредством стручне праксе и укључивања у најпрестижније софтверске пројекте у области електроенергетике, добију прилику да примењују и оплемењују стечена знања и да брзо стручно сазревају. На тај начин студенти могу да овладају најсавременијим софтверским алатима и технологијама (C#, WCF, Microsoft Azure, IBM Smart Cloud), да раде на најмодернијој опреми и да сарађују са стручњацима водећих светских компанија у области софтвера и његове примене у електроенергетици (Microsoft, IBM, Google, Amazon, Schneider Electric).

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Потражња за инжењерима оспособљеним да развијају софтвер за подршку електроенергетских система далеко превазилази тренутне могућности за њихово школовање. Реч је о светском тренду, јер стални раст потреба за електричном енергијом константно поставља изузетно високе захтеве према софтверу неопходном за ефикасно коришћење ограничених ресурса електроенергетских система и ствара неисцрпну могућност за ангажовање нових инжењера оваквог профила.

Студенти студијског програма Примењено софтверско инжењерство имаће предност при добијању стипендија и посла у водећим компанијама из ове области. Посебно се истиче водећа светска компанија за софтверски електроенергетски ижењеринг – Schneider Electric DMS Нови Сад, која тренутно окупља око 1000 висикообразовних стручњака из ове области. План компаније је да окупи 10.000 таквих стручњака у најкраћем могућем времену.