КОНКУРСИ


31.05.2019. - 11:06 
Факултет техничких наука расписује Конкурс за упис студената у I годину мастер и докторских студија.


МАСТЕР СТУДИЈЕ:

Конкурс за упис на мастер академске студије - трећи уписни рок

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

Конкурс за упис на специјалистичје академске студије

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:

Конкурс за упис на докторске академске студије - трећи уписни рок