Predmet: Sistemi automatskog upravljanja (06 - E226)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 1dane
Osnovi elektrotehnikedane

Predmeti kojima je preduslov predmet Sistemi automatskog upravljanja

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalni upravljački sistemidada
Projektovanje sistema automatskog upravljanjadada
Odabrana poglavlja iz oblasti automatskog upravljanjadada
Modeliranje i simulacija sistemadane
Tehnologije upravljačkih sistemadada
Izborni predmet 4dada
Ovladavanje studenta teroijskim i praktičnim osnovama nauke o upravljanju sistemima
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta
Osnovni pojmovi i principi sistema automatskog upravljanja. Matematički opisi kontinualnih linearnih i nelinearnih sistema. Lapalasova transformacija. Funkcija prenosa. Algebra funkcije prenosa. Graf toka signala. Ocena kvaliteta upravljanja u stacionarnom i prelaznom režimu. Analiza stabilnosti sistema analitičkim metodama. Geometrijsko mesto korena. Analiza i sinteza sistema u frekventnom domenu: Nikvistov kriterijum stabilnosti, preteci stabilnosti, Bodeova metoda. Koncepcija prostora stanja sistema. Izbor i podešavanje parametara industrijskih regulatora: PID regulator. Elementi digitalnih upravljačkih sistema. Uvod u primenu računara u upravljanju.
Predavanja; Računske, laboratorijske, računarske i računarsko-laboratorijske vežbe; Konsultacije.Deo gradiva koji čini logičku celinu može da se polaže u vidu kolokvijuma. Kolokvijum i ispit su usmeni i pismeni. Oba dela se polažu u pismenoj formi. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, računarsko-laboratorijskih vežbi pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. StojićKontinualni sistemi automatskog upravljanja1978Naučna Knjiga, BeogradSrpski jezik
B. Kovačević, Ž. ĐurovićSistemi automatskog upravljanja- zbornik rešenih zadataka1995Nauka, BeogradSrpski jezik
D. Kukolj i ostaliOsnove klasične teorije automatskog upravljanja kroz rešene primere1995Somel, SomborSrpski jezik
D. Kukolj, F. KulićProjektovanje sistema automatskog upravljanja u prostoru stanja1995Univerzitet u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
Richard C. Dorf; Robert H. Bishop Modern Control Systems 1998 Addison-Wesley Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lendak dr Imre
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kulić dr Filip
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Krajoski Goran
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Petković Milena

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ilić dr Slobodan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovačević Srđan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ilić dr Slobodan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Đozić Damir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Krajoski Goran
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stanišić dr Darko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kojić dr Sanja
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pavković Vesna

Laboratorijske vežbe