Predmet: Fizika (06 - H101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Fundamentalne sile i zakoni održanja. Specijalna teorija relativnosti. Osnovi elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Električne struje. Jednosmerne struje. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Elektromagnetna indukcija. Naizmenične struje. Magnetno polje u materijalima; dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam. Talasno kretanje i akustika. Talasna jednačina. Doplerov efekat. Jačina i nivo jačine zvuka. Apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Optika. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Talasna optika. Interferencija, difrakcija, disperzija i polarizacija svetlosti. Zakoni zračenja crnog tela. Fotoefekat. Laseri. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi. Fisija i fuzija.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
dr Ana PetrovićFizika2002Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
M. Vučinić-Vasić, D. Ćirić, T. Škrbić, M. ĐurićZbirka zadataka iz fizike2005Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Lj. Budinski-Petković, M. Vučinić-Vasić, D. IlićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2005Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe