Predmet: Osnove računarstva (06 - H105)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove računarstva

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove programiranjadane
Cilj predmeta je da se studenti ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za računrastvo.
Ishod predmeta su znanja vezana za razmevanje i projekotavenje osnovnih digitalnih kola, koji su gradivni elementi računara, kao i ovldavanjem znanja vezanim za rad na računaru (editori teksta, rad sa tabelama).
Uvodna razmatranja. Matematičke osnove rada računara. Logičke osnove rada računara. Arhitektura računara. Mašinska reprezentacija podataka. Principi organizacije računara.
Nastava se odvija kroz predavanja i vežbe. Tokom vežbi student je obavezan da uradi praktično orijentisane zadatke. Provera znanja se odvija kroz dva testa i završni ispit, pri čemu pre toga student mora da uradi sve predviđene vežbe. Završni ispit je pismeni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Danilo ObradovićOSNOVE RAČUNARSTVA1998Srpski jezik
Branko PerišićOSNOVE RAČUNARSTVA, Metodička zbirka zadataka I, Matematičko logičke osnove rada računara2000Srpski jezik
Branko Perišić, Dragan IvetićOSNOVE RAČUNARSTVA, Metodička zbirka zadataka II, Programabilni automati2000Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stankovski dr Stevan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozak dr Dražan
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivandić dr Željko
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marinković dr Milan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milenković dr Ivana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tarjan dr Laslo
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šenk dr Ivana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tegeltija dr Srđan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Horvat Sabolč
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tejić Branislav
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Oros dr Dragana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Penčić Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šulc dr Jovan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Batinica Aleksandar
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Reljić dr Vule
Docent

Računarske vežbe