Predmet: Materijali u mašinstvu (06 - H106)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastNauka o materijalima i inženjerski materijali
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja iz oblasti nauke o materijalima i inženjerskih materijala i njihove primene u mašinstvu.
Stečeno znanje se koristi za uspostavljanje veze između karakteristika materijala i primene u skladu sa tehnološkim zahtevima u inženjerstvu.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Struktura materijala (hemijske veze, kristalna i nekristalna struktura). Kontrola mikrostrukture i mehaničkih karakteristika materijala. Dijagrami stanja. Klasifikacija inženjerskih materijala. Legure železnih i obojenih metala, struktura, osobine i primena. Keramike, struktura, osobine i primena. Polimeri, karakteristike i primena. Kompoziti, vrste, osobine i primena. Inteligentni materijali. Selekcija materijala.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 12007Srpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 22007Srpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 32007Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Škorić dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Terek dr Pal
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Labus Zlatanović Danka

Laboratorijske vežbe