Predmet: Matematika 2 (06 - H107)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 3dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz Matematičke analize.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz Matematičke analize.
Teorijska nastava (predavanja): Granična vrednost i neprekidnost funkcije. Izvod. Osnovne teoreme. Tejlorovi i Maklorenovi polinomi i redovi. Neodređeni i određeni integrali. Nesvojstveni integral.Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 2 dela (prvi deo: Granična vrednost i neprekidnost funkcije; izvod; Tejlorovi i Maklorenovi polinomi i redovi; drugi deo: Neodređeni, određeni i nesvojstveni integral.). Usmeni i pismeni deo završnog ispita su eliminatorni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević, N. RalevićMatematička analiza 1 (uvodni pojmovi i granični procesi)2007Symbol, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačević, V. Marić, M. Novković, B. RodićMatematička analiza 12007Symbol, Novi SadSrpski jezik
N. M. RalevićZbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike II2005Symbol, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladoje Matić dr Nataša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čolić Oravec Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Obradović Jovana
Asistent

Auditorne vežbe