Predmet: Osnovi elektrotehnike 2 (06 - H108)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi elektrotehnike 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analogna elektronikadada
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom elektromagnetike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektromagnetike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski promenljivih struja. Uz rešavanje jednostavnih mreža prostoperiodične struje, cilj je da se studenti osposobe i za rešavanje simetričnih trofaznih mreža. Studenti se osposobljavaju i za proračun osnovnih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornika, kalemova i kondenzatora.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu imaće znanja: - da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura - da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima - da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama - da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu elemenata u mreži i poprave faktor snage u monofaznim i simetričnim trofaznim mrežama
Vektor magnetske indukcije. Bio - Savarov zakon. Magnetski fluks. Apmerov zakon. Supstanca u magnetskom polju. Diamagnetski i paramagnetski materijali. Feromagnetski materijali. Granični uslovi. Magnetska kola. Elektromagnetska indukcija. Lencov zakon. Vrtložne struje. Površinski efekat. Međusobna i sopstvena induktivnost. Energija i sile u magnetskom polju. Neki primeri primene elektromagnetske indukcije. Električne mreže sa veličinama opšte vremenske zavisnosti. Kirhofovi zakoni u mrežama sa vremenski promenljivim strujama. Električne mreže sa prostoperiodičnim veličinama. Prostoperiodični naponi i jačine struja na pasivnim elementima mreže. Snage u mrežama sa prostoperiodičnim strujama. Kompleksna simbolika u mrežama sa prostoperiodičnim strujama. Rešavanje električnih mreža u kompleksnom domenu. Popravka faktora snage. Posebne veze pasivnih kompleksnih elemenata. Simetrični trofazni sistemi.
Putem predavanja, auditornih vežbi i grupnih i individualnih konsultacija, polazeći od jednostavnijih slučajeva i rešavajući sve komplikovanije primere, student savlađuje gradivo predviđeno nastavnim programom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dr Neda Pekarić-Nađ, Dejana Herceg“Osnovi elektrotehnike za računarstvo”2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Miroslav Prša, Laslo Juhas“Osnovi elektrotehnike - Zbirka zadataka za studente neelektrotehničkih fakulteta”2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe