Predmet: Matematika 3 (06 - H203)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dane
Matematika 2dane
Glavni cilj studenta je osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje, sticanje teoretskih znanja iz oblasti navedenih u sadržaju predmeta i mogućnostima njihove primene u inženjerskim naukama.
Teoretska znanja iz oblasti navedenih u sadržaju predmeta. Veština rešavanja diferencijalnih jednačina, integrala funkcija više promenljivih, određivanja ekstremnih vrednosti funkcije više promenljivih i primene Laplasovih transformacija. Teoretska znanja o mogućnostima primene proučavanih oblasti u inženjerskim naukama.
Realna funkcija, dve i više realnih promenljivih. Integral funkcija više promeljivih: krivolinijski, dvostruki, trostruki, površinski. Integralne veze. Diferencijalne jednačine. Osnovni pojmovi i tipovi. Linearne diferencijalne jednačine prvog i drugog reda. Nehomogena linearna diferencijalna jednačina. Laplasova transformacija. Primena.
Predavanja. Numeričko računske vežbe Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični yadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Provera znanja je pismena i usmena kroz domaće zadatke, 4 testa, kolokvijum, pismeni i usmeni deo ispita. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Irena Čomić, Ljiljana PavlovićFunkcije više promenljivih2000Novi SadSrpski jezik
Lidija Čomić, Aleksandar NikolićDiferencijalne jednačine1999FTN, Novi SadSrpski jezik
Nevenka Adžić, Joviša ŽunićVišestruki integrali i teorija polja1998FTN, Novi SadSrpski jezik
Nevenka AdžićNesvojstveni integrali i Laplasove transformacije1999FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Teorijski deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Buhmiler dr Sandra
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grujić mr Gabrijela
Predavač

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vučković Đorđe
Asistent

Auditorne vežbe