Predmet: Uvod u elektroniku (06 - H206)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u elektroniku

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analogna elektronikadada
Impulsna elektronikadada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti principa analogno-digitalne konverzije, poluprovodničkih elektronskih komponenata (dioda, tranzistora, JFET-ova, MOSFET-ova), pojačavača.
- sposobnost rešavanja osnovnih električnih kola sa operacionim pojačavačima - sposobnost rešavanja osnovnih električnih kola sa poluprovodničkim komponentama (diodama, bipolaranim tranzistorima, MOSFET-ovima) - sposobnost snimanja statičkih karakteristika poluprovodničkih komponenti - sposobnost analize osnovnih elektronskih kola uz pomoć računara – programski paket MicroCAP
Istorijat elektronike. Klasifikacija elektronskih signala, principi njihove konverzije. Frekventni spektar elektronskih signala. Pojačavači (neinvertujući i invertujući pojačavači, diferencijalni pojačavači, primena). Operacioni pojačavači. Osnovne fizičke osobine poluprovodnika (sopstveni i primesni poluprovodnici). Transportne pojave u poluprovodnicima (struja drifta i struja difuzije). PN spoj (direktno i inverzno polarisani PN spoj, kapacitivnost PN spoja, naponski proboj). Diode (osnovni pojmovi, uticaj temperature, proboj, polarizacija, analiza kola sa diodama, prekidački režim rada). Diode referentnog napona. Primene dioda (regulacija napona, jednostrani i dvostrani usmerači). Bipolarni tranzistori (polarizacija tranzistora, ograničenja u radu, režimi rada, ekvivalentno kolo za male signale). Primena tranzistora (tranzistor kao prekidač, invertorsko kolo sa tranzistorom). Tranzistori sa efektom polja. JFET. MOSFET sa ugrađenim i sa indukovanim kanalom (način rada, režimi rada, karakteristike). Polarizacija MOSFET-ova. Ekvivalentno kolo za male signale. MOSFET kao prekidač. Jednostepeni pojačavači sa bipolarnim tranzistorom. Jednostepeni pojačavači sa fetovima. Diferencijalni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima ili sa MOSFET-ovima. Analiza elektronskih kola pomoću računara – Micro CAP.
Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu 2 kolokvijuma. Odrađene računarske i laboratorijske vežbe nose do 10% ukupne ocene. Ako student ne položi preko 2 kolokvijuma, polaže ispit koji se sastoji iz teoretskih pitanja i zadataka (do 100%). Oba dela se polažu u pismenoj formi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. ŽivanovElektronika, komponente i pojačavačka kola2004FTN izdavaštvoSrpski jezik
S. Tešić, D. VasiljevićOsnovi elektronike1994Grosknjiga, BeogradSrpski jezik
R. JaegerMicroelectronic Circuit Design1997The McGraw-Hill Companies, Inc., New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Damnjanović dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Milan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kojić Tijana
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Auditorne vežbe