Predmet: Digitalna elektronika (06 - H209)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.02.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Digitalna elektronika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Impulsna elektronikadane
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti digitalne elektronike: načina prikazivanja logičkih funkcija, minimizacije logičkih funkcija i realizacije osnovnim logičkim kolima. Proučiće se osnovni problemi, uzroci neispravnog rada i način njihovog otklanjanja. Povezaće se osnovna teoretska znanja iz Bulove algebre sa praktičnim aspektima realizacije kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih mreža.
- sposobnost analize rada i sinteze kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih mreža - sposobnost uočavanja i otklanjanja osnovnih hazardnih pojava u digitalnim mrežama - sposobnost rada sa osnovnim digitalnim funkcionalnim blokovima - sposobnost simulacije osnovnih digitalnih mreža
Uvod u digitalnu obradu signala. Načini predstavljanja logičkih funkcija. Minimizacija potpuno i nepotpuno definisanih logičkih funkcija. Realizacija logičkih funkcija zadatim tipom logičkih kapija. Analiza rada kombinacionih mreža, otklanjanje hazarda. Lečevi i flipflopovi. Analiza i sinteza sinhronih sekvencijalnih mreža (realizovanih flipflopovima). Analiza i sinteza asinhronih sekvencijalnih mreža (realizovanih lečevima ili povratnom spregom preko kombinacione mreže). Osnovni kombinacioni funkcionalni blokovi (koderi, dekoderi, konvertori kodova, multiplekseri, demultiplekseri, kombinacione aritmetičke-logičke jedinice. Osnovni sekvencijalni funkcionalni blokovi (registri, brojači). Osnove programabilnih kombinacionih i sekvencijalnih komponenti.
Tokom semestra radi se jedan projektni rad (samostalan zadatak). Prvi deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu kolokvijuma, u pismenoj formi. Ako student položi kolokvijum, polaže pismeni ispit koji se sastoji iz teoretskih pitanja i zadataka iz nepoloženog dela gradiva. U slučaju nepoloženog kolokvijuma polaže se ispit iz kompletnog gradiva predmeta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M.Damnjanović, L.NađSkripta iz digitalne elektronike2006FTN, Novi SadSrpski jezik
M.Damnjanović, L.NađZbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike2007FTN, Novi SadSrpski jezik
L.Nađ, M.DamnjanovićPraktikum za računarske i laboratorijske vežbe iz digitalne elektronike2007FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Damnjanović dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Milan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kojić Tijana
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Auditorne vežbe