Predmet: Modeliranje i simulacija sistema 1 (06 - H213)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.02.2007..

Ovladavanje studenta teorijskim i praktičnim osnovama modeliranja i simulacije sistema.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi. Teorija modeliranja i simulacije. Matematički modeli vremenski kontinualnih sistema. Primeri formiranja modela: mehanički, termički, hidrodinamički, električni i elektromehanički sistemi. Analogije veličina i parametara. Elektromehaničke analogije. Linearizacija modela. Simulacija na analognom/hibridnom računaru. Simulacioni jezici. Simulacija na digitalnom računaru (MATLAB).
Predavanja, numeričko-računske vežbe, računarske vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
C.M.Close, D.K.Frederick, J.C.Newell Modeling and Analysis of Dynamic Systems 2002 John Wiley & Sons, Inc. Engleski
Latinka Ćalasan, Menka PetkovskaMATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK1995Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Duane Hanselman, Bruce LittlefieldMastering MATLAB 6 - A Comprehensive Tutorial and Reference2001Prantice Hall, ISBN: 0-13-019468-9Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čapko dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukmirović dr Srđan
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Petković Milena

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stojaković Nedeljko

Laboratorijske vežbe