Predmet: Analogna elektronika (06 - H305)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.09.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnovi elektrotehnike 1dada
Osnovi elektrotehnike 2dada
Uvod u elektronikudada

Predmeti kojima je preduslov predmet Analogna elektronika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna upravljačka elektronikadada
Impulsna elektronikadada
Sticanje dubljih znanja iz oblasti primene poluprovodničkih naprava u ulozi pojačavača, zatim analize i projektovanja analognih elektronskih kola. Upoznavanje sa načinom rada, karakteristikama i primenom osnovnih elektronskih komponenti u najvažnijim analognim elektronskim kolima. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike, sa akcentom primene u analizi i projektovanju mehatronskih naprava.
Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju da: - uspešno projektuje osnovne pojačavače - analizira rad jednostavnih analognih elektronskih kola - uoči i otkloni osnovne probleme u analognim kolima - uspešno projektuje izvor napajanja za svoj uređaj - uradi osnovna merenja u uređajima sa analognim kolima - da podesi radnu tačku pojačavača - uspešno proceni načina nastajanja i prostiranja smetnji u mehatronskim uređajima, kao i da se bori protiv njih.
Tipovi pojačavača. Osnovna pojačavačka kola, operacioni i instrumentacioni pojačavač, izolacioni pojačavači. Negativna i pozitivna povratna sprega. Harmonijski oscilatori. Frekvencijska karakteristika i stabilnost pojačavača. Izvori napajanja u elektronskim i mehatronskim uređajima. Smetnje u elektronskim uređajima i osnovna zaštita. Analiza elektronskih kola pomoću računara, programski paket SPICE.
Nastava se izvodi kroz predavanja, konsultacija i auditorne vežbe. Studenti rade dva domaća zadatka. Tokom nastave se obavlja testiranje znanja studenta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S.Tešić, D.VasiljevićOsnovi elektronike Komponente, Pojačavačka kola, Impulsna kola, Digitalna kola2005Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Babković dr Kalman
Vanredni profesor

Auditorne vežbe