Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
181


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 2, Semestar: Zimski

Matematička analiza 233007
Uvod u elektroniku32107
Teorija električnih kola31117
Digitalna elektronika32107
Praktikum: inženjerski alati u elektronici00112
Engleski jezik - srednji20002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Objektno orijentisano programiranje33007
Uvod u mikroračunarsku elektroniku31207
Osnovi telekomunikacija31116
Merenja u elektronici20204
Sistemi i signali31104

Godina: 3, Semestar: Zimski

Elektromagnetika33007
Engleski jezik za inženjere 120002
Mikroprocesorska elektronika30216
Analogna mikroelektronska kola32106
Laboratorijske vežbe iz elektronike00203
Praktična elektronika00213

Godina: 3, Semestar: Letnji

Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku20002
Mikroelektronika32107
Impulsna i digitalna elektronska kola32107
Diskretni sistemi30306
Izborna pozicija 133005
Izborna pozicija 222006

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 330306
Izborna pozicija 430306
Izborna pozicija 530306
Izborna pozicija 630306
Izborna pozicija 733306
Stručna praksa00032

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborna pozicija 833006
Izborna pozicija 933006
Izborna pozicija 1033005
Izrada i odbrana diplomskog rada0001012
 Dokumenta