Predmet: Operaciona istraživanja (17 - IFE231)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 26.05.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Optimizacioni algoritmi i nelinearno programiranjedada
Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama operacionih istraživanja i matematičkih alata u postupku donošenja odluka.
Stečena znanja obuhvataju osnovne i napredne algoritme iz oblasti operacionih istraživanja i mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Teorijske osnove operacionih istraživanja i teorije odlučivanja. Linearno programiranje. Transportni problemi. Mrežni problemi. Problemi upravljanja zalihama. Celobrojno programiranje. Heurističke metode. Mrežno planiranje i upravljanje. Osnovni principi teorije igara. Izabrane studije slučaja i praktični primeri.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka, da bi se ispit položio svaki zadatak se mora uraditi sa bar 50% uspešnosti. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja. Kolokvijumi, testovi i ispit su pismeni i računarski. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kanović, Ž., Rapaić, M., Jeličić, Z.Evolutivni optimizacioni algoritmi u inženjerskoj praksi2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja : Knjiga 11979Savremena administracija, BeogradSrpski jezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja : Knjiga 21978Privredno finansijski vodič, BeogradSrpski jezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja : zbirka rešenih zadataka1980Privredno finansijski vodič, BeogradSrpski jezik
Bronson, RichardSchaum's outline of theory and problems of operations research1997McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stokanović Smilja
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragutinović Đorđe
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragutinović Đorđe
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stokanović Smilja
Asistent-master

Računarske vežbe