Предмет: Нумерички алгоритми и нумерички софтвер (06 - E231)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПримењене рачунарске науке и информатика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Програм предмета

Програм се примењује од 30.09.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичка анализа 1дане
Алгебрадада
Овладавање основним знањима из нумеричке анализе,овладавање методоологијом примене нумеричких модела у инжењерским дисциплинама, овладавање коришћењем одабраног стандардног нумеричког софтверског алата.
Разумевање основних нумеричких метода и способност њихове примена у решавању једноставнијих инжењерских задатака коришћењем нумеричких софтверских алата.
Увод: Математички модели и нумерички модели; методологија решавања инжењерских проблема применом нумеричких модела; области примене нумеричких модела у инжењерству. Основни нумерички поступци: нумеричко решавање система линеарних алгебарских једначина(директни и итеративни поступци); нумеричко решавање нелинеарних једначина и система; апроксимација функција(интерполација и најбоља апроксимација); диференцирање и интеграција (формуле максималне тачности, формуле максималне могуће тачности); обичне диференцијалне једначине - почетни услов (једнокорачне и вишекорачне формуле, предиктор-коректор поступци), гранични услов (метода погађања, колокационе формуле); трансформација функција (Фуријеова трансформација, вејвлет трансформација); Нумерички софтверски алати: захтеви и функције, архитектура, начини коришћења, расположиви алати. Одабрани нумерички софтверски алат: архитектура и начин коришћења; пратећи прграмски језици и програмирање.
Облици извођења наставе су: Предавања, рачунарске вежбе, израда домаћих задатака, и консултације.На предавањима се, коришћењем потребних дидактичких средстава, излажу садржаји предмета и стимулише се активно учешће студената постављањем питања. Практични део градива студенти савладавају на рачунарским вежбама кроз обавезне задатке које решавају уз помоћ асистента или самостално и кроз самосталну израду обавезних и необавезних домаћих задатака. Студент је обавезан да демонстрира самосталност у решавању задатка, односно да демонстрира разумевање решења.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Michael HeathSCIENTIFIC COMPUTING An Introductory Survey1997McGraw-HillЕнглески
Зора КоњовићНумерички алгоритми и нумерички софтвер2005ауторски рукописСрпски језик
Ђорђе Обрадовић, Зора КоњовићНумерички алгоритми и нумерички софтвер - рачунарски практикум2004ауторскиСрпски језик
Amos GilatУвод у MATLAB 72005WileyСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада40.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ковачевић др Александар
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Обрадовић др Ђорђе
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Сатарић Богдан

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Мак Роберт
Истраживач сарадник

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Адамовић Милан

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Марић др Петар
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Печкаи-Ковач Роберт
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Николић Лазар

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Анђелић Стефан

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Обреновић Никола
Доцент

Рачунарске вежбе