Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer zaštite na radu (Mast. inž. zašt. na radu)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, jedan je od novijih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je počeo sa radom 1999. godine. Na Departmanu postoje dva studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Adamović dr Dragan
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Opasne materije i opasan otpad220004
Procena bezbednosti radnog mesta230004
Statistički napredni modeli211004
Medicina rada220015
Zaštita od hemijskih štetnosti, požara i eksplozija220013
Izborni predmet 1M311004
Stručna praksa000032

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 2M220004
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada00015015
Izrada i odbrana master rada00001015