Predmet: Mašinski materijali (17 - M105)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMaterijali i tehnologije spajanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nauke o materijalima i materijala koji se koriste u mašinstvu.
Stečena znanja se koriste za uspostavljanje veze između karakteristika i osobina materijala i primene materijala u različitim mašinskim delovima i konstrukcijama.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Zavisnost osobina materijala od atomske, kristalne mikro i makro strukture. Specifičnosti atomske i kristalne strukture materijala. Nesavršenosti (greške) u kristalima. Plastičnost kristala. Teorija legiranja. Karakteristicni tipovi faznih dijagrama, jedno, dvo i tro komponentnih sistema. Fazne transformacije tecno/čvrsto i čvrsto/čvrsto. Mehanizmi ojačavanja i loma materijala. Podela i karakteristike inženjerskih materijala: 1. Metalni materijali. Uticaj mikrostrukture na osobine metalnih materijala. Značaj mehaničkih osobina i njihovo eksperimentalno određivanje. Metalni materijali na bazi železa, bakra i aluminijuma, osobine i primena. 2. Keramički materijali – struktura, osobine i primena. 3. Polimeri – struktura, osobine i primena. 4. Kompozitni materijali (nano, mikro i makro kompozitni materijali), osobine i primena. Izbor materijala. Postupci mehaničkih i mikrostrukturnih ispitivanja materijala. Određivanje standardnih mehaničkih osobina: napon tečenja, zatezna čvrstoća, izduženje, modul elastičnosti, tvrdoća po Brinelu, Vikersu i Rokvelu, dinamička čvrstoća, energija udara i žilavost loma.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propracen karakteristicnimprimerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Poredpredavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 12007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 22007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 32007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Đorđević, V.Mašinski materijali1999Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Šuman, H.Metalografija1981Tehnološko–metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Callister, William D.Materials science and engineering2007New York: John Wiley&Sons, Inc.Engleski
Martin, John W.Materials for engineering2006Cambridge: Woodhead publishing limitedEngleski
Askeland, D. R., Fulay, P. P.Essentials of Materials Science and Engineering2010Cengage LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Janjatović Petar
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Spasojević Stanko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Maksimović Nikola
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Hauck Albert
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Trivković Mirjana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pećanac Milan
Asistent

Laboratorijske vežbe