Predmet: Elektromagnetika (17 - EE300)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2007..

Cilj predmeta je da student nauči osnovne stvari o teorijskim i praktičnim osobinama elektromagnetskih polja, načinima njihovog određivanja i oblastima njihove primene.
Stečena znanja će se koristiti u daljem obrazovanju, u opštestručnim i stručnim predmetima koji slede, kao i za rešavanje posebnih problema.
Opšti pojmovi o elektromagnetskom polju - Maksvelove jednačine, potencijali elektromagnetskog polja, neke opšte teoreme elektromagnetskog polja: teorema superpozicije, teorema o raspodeli energije, Pointingova teorema, teorema ekvivalencije. Elektrostatičko polje - Provodnici i dielektrici u elektrostatičkom polju, Poasonova i Laplasova diferencijalna jednačina, energija i sile u elektrostatičkom polju, metode za rešavanje elektrostatičkog polja. Električno polje vremenski konstantnih struja -Dualnost vremenski konstantnog strujnog polja sa elektrostatičkim poljem, teorema likova – uzemljivači, osnovni pojmovi o relaksacionoj i difuzionoj struji. Vremenski konstantno magnetsko polje - Dualnost vremenski konstantnog magnetskog polja sa elektrostatičkim poljem, sila i moment na strujnu raspodelu u stranom magnetskom polju, metode za rešavanje vremenski konstantnog magnetskog polja. Vremenski sporo promenljivo elektromagnetsko polje - Definicija vremenski sporo promenljivog elektromagnetskog polja, elektromagnetska indukcija i primeri njene primene, međusobne i sopstvene, unutrašnje i spoljašnje induktivnosti, energija i sile statičkog i kvazistatičkog magnetskog polja, površinski efekat i efekat blizine.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, B.Elektromagnetika1998Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Juhas, A.Zbirka zadataka iz elektromagnetike2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe