Акта ФТН

Уговор о обављању Стручне праксе студената Факултета техничких наука у Новом Саду29.09.2016.20160929
Финансијски план са одељењима 2016 131.03.2016.20160331
Финансијски план са одељењима 201631.03.2016.20160331
Финансијски извештај за 201531.03.2016.20160331
Мерила за утврђивање школарине17.10.2014.20141017
Агенција за привредне регистре: Регистрациона пријава уписа понуђача06.10.2014.20141006
Документа за исплату ауторских хонорара25.06.2015.20150625
Анекс уговора о пословној сарадњи24.09.2014.20140924
Споразум о научно-истраживачкој сарадњи26.10.2012.20121026
Меморандуми 201001.01.2010.20100101
Потврда за издавање визе27.01.2015.20150127