Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер мехатронике (Маст. инж. мехатрон.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Раковић др Мирко
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 1000005
Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 2000006
Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 3000004
Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 4000006
Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 5000005
Стручна пракса MSc000033

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 6000004
Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 7000005
Изборни предмет МЕХАТРОНИКА мастер 8000005
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада000907
Израда и одбрана мастер рада0000910