Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer menadžmenta (Dipl. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 4, Semestar: Zimski

Upravljanje procesima rada32206
Upravljanje investicijama32006
Inženjerstvo usluga32005
Projektovanje, provera i analiza sistema kvaliteta30205
Izborni predmet MQL122215
Izborni predmet MQL222215

Godina: 4, Semestar: Letnji

Strateški menadžment30206
Izborni predmet MQL322215
Izborni predmet MQL422215
Izborni predmet MQL522215
Završni - diplomski rad IM00077
 Dokumenta