Predmet: Matematička analiza 1 (06 - E212)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematička analiza 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Sistemi automatskog upravljanjadane
Numerički algoritmi i numerički softverdane
Modeliranje i simulacija sistemadada
Metode optimizacijedada
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematičke analize (granični procesi, diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine).
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz Matematičke analize 1 .
Predavanja (Teorijska nastava):Polje realnih i kompleksnih brojeva. Metrički prostori. Nizovi (konvergencija niza, realni i kompleksni nizovi, kompletni metrički prostori). Granična vrednost, neprekidnost i uniformna neprekidnost funkcija. Realne funkcije jedne realne promenljive (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost; diferencijalni račun i primena, neodređeni integral; određeni integral i primena; nesvojstveni integral). Realne funkcije više realnih promenljivih (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost; diferencijalni račun i primena). Obične diferencijalne jednačine prvog i višeg reda. Linearne diferencijalne jednačine n-tog reda. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 5 modula (prvi modul: granični procesi; drugi modul: diferencijalni račun realne funkcije jedne realne promenljive, treći modul: diferencijalni račun realnih funkcija više realnih promenljivih; četvrti modul: integralni račun; peti modul: obične diferencijalne jednačine).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
I. Kovačević, N. Ralević,V.Marić,B.Carić,M.Novković,S.MedićMatematička analiza 1- uvodni pojmovi i granični procesi,2012FTN (Edicija tehničke nauke-udžbenici), Novi SadSrpski jezik
I. Kovačević,V.Marić, M. Novković,B.Carić,S.Medić,N.RalevićMatemarička analiza 1 -diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine2012FTN (Edicija tehničke nauke-udžbenici), Novi SadSrpski jezik
M. Novković, B. Carić,S.Medić, V.Ćurić, I. KovačevićZbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 12012FTN (Edicija tehničke nauke-udžbenici), Novi SadSrpski jezik
I.Kovačević,B.Carić,S.Medić, V.ĆurićTestovi ispita iz Matematičke analize 12012FTN (Edicija tehničke nauke-udžbenici), Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Završni ispit - I deonene50.00
Domaći zadatakdada5.00
Završni ispit - II deonene50.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stojančević dr Tijana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jolić Maja
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe