Predmet: Fizika (06 - E215)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Fizika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Modeliranje i simulacija sistemadada
Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad računara i drugih tehničkih uređaja.
Kinematika i dinamika translatornog i rotacionog kretanja. Sila. Njutnovi zakoni i zakoni održanja. Gravitaciono polje. Harmonijske oscilacije. Specijalna teorija relativnosti. Osnovi fizike plazme (fuzija). Osnovi mehanike fluida. I i II princip termodinamike. Fazni prelazi. Maksvel-Bolcmanova raspodela. Fizička kinetika. Difuzija, prenos toplote i viskoznost. Talasno kretanje; mehanički i elektromagnetni talasi. Talasna i geometrijska optika. Osnovi kvantne fizike. Šredingerova jednačina i njena primena. Fermi-Dirakova statistika i primena na poluprovodnike. Elementi fizike čvrstog stanja. Boze-Ajnštajnova raspodela i primena na LASER-e i superprovodnike.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
dr Ljuba Budinski-PetkovićFizika2008Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
D. Ćirić, A. Kozmidis-Petrović i drugiZbirka rešenih zadataka iz fizike I deo2004Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
M. Satarić, U. Kozmidis-Luburić, Lj. Budinski-Petković i dr.Zbirka rešenih zadataka iz fizike II deo2005Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Lj. Budinski-Petković, M. Vučinić-Vasić, D. IlićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2005Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stojković dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Strahinja
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe